Εύα Στεργίου

Ψυχαναλυτική θεραπεία για ενήλικες και εφήβους

Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Βλέπουμε τον κάθε ασθενή ως μοναδικό, προσεγγίζοντας τις δυσκολίες του ή τα συμπτώματά του ως προϊόντα μιας ιστορίας ζωής που όμοιά της δεν υπάρχει.

“Τα ανέκφραστα
συναισθήματα δεν
πεθαίνουν ποτέ, απλά
θάβονται ζωντανά και
είναι θεμα χρόνου να
εκδηλωθούν με τρόπο
δυσάρεστο.”

Sigmund Freud

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Ελευσίνα